Општина Куршумлија започиње израду Локалног плана развоја за период 2021-2027. године

Општина Куршумлија расписује конкурс за најлепше уређено домаћинство
17. јуна 2019.
ЈПКД Топлица изводи радове на изради потпорног зида и измештању фекалне канализације у Расаднику
19. јуна 2019.

Општина Куршумлија започиње израду Локалног плана развоја за период 2021-2027. године

Општина Куршумлија приступила је изради Локалног плана развоја за период 2021 – 2027. године, у складу са одредбама Закона о планском сиситему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.30/2018.). Стручну подршку у изради Плана развоја општини Куршумлија пружиће Стална конференције градова и општина (СКГО) кроз пројекат „Подршка успостављању система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“, који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (SlovakAid), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP).

“Циљ нам је да у израду овог најважнијег стратешког документа укључимо широк круг представника локалне заједнице, пре свега представнике привреде, јавних институција и цивилног сектора, како бисмо заједно сагледали тренутну ситуацију али и дефинисали приоритете развоје наше општине” – истакао је председник општине Куршумлија Радољуб Видић.

С тим у вези, одржан је први састанак Пословног форума са циљем детаљнијег упознавање учесника са методологијом и роковима израде локалног Плана развоја као и начелно идентификовање чланова радних група за израду самог документа. Састанку су присуствовали представници Програма Уједињених нација за развој (UNDP), СКГО, чланови Пројектног тима за израду Плана развоја општине Куршумлија, и идентификовани чланови пословног форума са територије општине Куршумлија из јавног, приватног и цивилног сектора.

Уз помоћ партнера из Сталне конференције градова и општина и Програма Уједињених нација за развој, општина Куршумлија ће ући у групу општина које брижљиво планирају своју будућност и граде стратешки оквир развоја и које прилагођавају своју локалну регулативу и стратегије законским обавезама и променама Закона. У пројекту израде Плана развоја општине Куршумлија, неколико битних ствари везаних за реализацију овог пројекта које ће у значајној мери унапредити позицију општине Куршумлија у будућности.

Учешћем општине Куршумлија у реализацији овог пројекта стварају се за општину значајне користи, које ће бити видљиве како на нивоу општине као органа локалне власти и предузећа чији је општина оснивач, тако и на нивоу целе локалне заједнице. Реч је томе да ће општина Куршумлија бити међу првим општинама и градовима у Србији, које су након усвајања Закона о планском систему израдиле и усвојиле План развоја општине. Учешћем у овом пројекту општина Куршумлија ће активно радити на изради Плана развоја који треба да идентификује и етаблира развојне циљеве којима ће се локални органи власти и локална заједница посветити у наредном периоду како би се побољшале инфраструктурне, социјалне и економске перформансе и учинци наше општине и да од 2020. године крене ка новим развојним изазовима.

Куршумлија као општина на крајњем југу Србије мора имати зрелости да самостално одреди своју будућност и доношење Плана развоја општине приоритет и стварна потреба. Самим учешћем у овом пројекту, Општина Куршумлија остварила  је велики успех – истакао је председник Видић.