Opština Kuršumlija započinje izradu Lokalnog plana razvoja za period 2021-2027. godine

Opština Kuršumlija raspisuje konkurs za najlepše uređeno domaćinstvo
17. juna 2019.
JPKD Toplica izvodi radove na izradi potpornog zida i izmeštanju fekalne kanalizacije u Rasadniku
19. juna 2019.

Opština Kuršumlija započinje izradu Lokalnog plana razvoja za period 2021-2027. godine

Opština Kuršumlija pristupila je izradi Lokalnog plana razvoja za period 2021 – 2027. godine, u skladu sa odredbama Zakona o planskom sisitemu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br.30/2018.). Stručnu podršku u izradi Plana razvoja opštini Kuršumlija pružiće Stalna konferencije gradova i opština (SKGO) kroz projekat „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“, koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

“Cilj nam je da u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključimo širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bismo zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoje naše opštine” – istakao je predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić.

S tim u vezi, održan je prvi sastanak Poslovnog foruma sa ciljem detaljnijeg upoznavanje učesnika sa metodologijom i rokovima izrade lokalnog Plana razvoja kao i načelno identifikovanje članova radnih grupa za izradu samog dokumenta. Sastanku su prisustvovali predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), SKGO, članovi Projektnog tima za izradu Plana razvoja opštine Kuršumlija, i identifikovani članovi poslovnog foruma sa teritorije opštine Kuršumlija iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Uz pomoć partnera iz Stalne konferencije gradova i opština i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, opština Kuršumlija će ući u grupu opština koje brižljivo planiraju svoju budućnost i grade strateški okvir razvoja i koje prilagođavaju svoju lokalnu regulativu i strategije zakonskim obavezama i promenama Zakona. U projektu izrade Plana razvoja opštine Kuršumlija, nekoliko bitnih stvari vezanih za realizaciju ovog projekta koje će u značajnoj meri unaprediti poziciju opštine Kuršumlija u budućnosti.

Učešćem opštine Kuršumlija u realizaciji ovog projekta stvaraju se za opštinu značajne koristi, koje će biti vidljive kako na nivou opštine kao organa lokalne vlasti i preduzeća čiji je opština osnivač, tako i na nivou cele lokalne zajednice. Reč je tome da će opština Kuršumlija biti među prvim opštinama i gradovima u Srbiji, koje su nakon usvajanja Zakona o planskom sistemu izradile i usvojile Plan razvoja opštine. Učešćem u ovom projektu opština Kuršumlija će aktivno raditi na izradi Plana razvoja koji treba da identifikuje i etablira razvojne ciljeve kojima će se lokalni organi vlasti i lokalna zajednica posvetiti u narednom periodu kako bi se poboljšale infrastrukturne, socijalne i ekonomske performanse i učinci naše opštine i da od 2020. godine krene ka novim razvojnim izazovima.

Kuršumlija kao opština na krajnjem jugu Srbije mora imati zrelosti da samostalno odredi svoju budućnost i donošenje Plana razvoja opštine prioritet i stvarna potreba. Samim učešćem u ovom projektu, Opština Kuršumlija ostvarila  je veliki uspeh – istakao je predsednik Vidić.