Opštinska uprava obaveštava građane da se zahtevi tokom trajanja stanja epidemije mogu podneti elektronski

Štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija doneo više naredbi kojima se uređuje funkcionisanje javnih službi i privatnih subjekata u vanrednom stanju
19. marta 2020.
JPKD Toplica vrši intenzivno pranje i dezinfekciju ulica i javnih površina
20. marta 2020.

Opštinska uprava obaveštava građane da se zahtevi tokom trajanja stanja epidemije mogu podneti elektronski

Tokom trajanja stanja epidemije izazvane virusom COVID-19 opštinska uprava Kuršumlija radi sprovođenja mera socijalnog distanciranja omugućila je strankama da svoje zahteve podnesu elektronskim putem bez dolaska na šalte, kad je god to moguće.

Stranke svoje zahteve mogu podneti putem elektronske pošte na sledeće e-mail adrese:

U izuzetnim slučajevima kada nije potrebno posebno formulisati zahtev i ako je to moguće zahtevi se mogu uputiti i telefonom: 027/381-383 preusmeravanjem na nadležnu službu.

Molimo građane da imaju razumevanja i da svoje zahteve, radi poštovanja mera socijalnog distanciranja i zaštite samih građana a i zaposlenih, prevashodno dostavljaju elektronskom poštom.