Општинска управа обуставља рад са странкама путем шалтера, подношење захтева електронски