Opštinske inspekcijske službe pojačaće kontrole poštovanja naredbi zabrane okupljanja više od 50 lica u ugostiteljskim objektima u Kuršumliji

Štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija doneo je niz naredbi i preporuka povodom novonastale situacije sa korona virusom
17. marta 2020.
Štab za vanredne situacije: Obaveštenje za sve privredne subjekte sa teritorije opštine Kuršumlija koji obavljaju delatnost u periodu od 20-05 časova
18. marta 2020.
Prikaži sve

Opštinske inspekcijske službe pojačaće kontrole poštovanja naredbi zabrane okupljanja više od 50 lica u ugostiteljskim objektima u Kuršumliji

U sredu 18. marta održana je druga sedica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Kuršumlija, na kojoj je u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine, predsednika Vlade Republike Srbije i mera Vlade Republike Srbije, na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, kao i shodno odredbama Uredbe o merama vanrednog stanja i Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, doneto niz novih naredbi.

Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije Radoljub Vidić istakao je tom prilikom da je situacija u našoj opštini stabilna, da se prate sve nove preporuke i uputstva nadležnih ministrastva, i da je najvažnije da nema obolelih od korona virusa u našoj opštini. On je apelovao na sve sugrađane da poštuju mere koje propisuju zdravstvene ustanove, posebno na mlade ljude da se uzdrže od odlaska u kafiće i ugostiteljske objekte, kako bismo svi zajedno pokazali veći nivo društvene odgovornosti, dodajući da će opštinske inspekcijske službe pojačati kontrolu koja se tiče Naredbe o zabrani javnog okupljanja.

Vidić je istakao da su na pomenutoj sednici donete i nove naredbe koje će se sprovoditi u narednim danima, apelujući na građanstvo da iste poštuje, kako bismo svi zajedno prevazišli ovu situaciju. On je zahvalio humanim i ljudima dobre volje koji su odazvali na poziv Crvenog krsta i uključili u volonterksi rad kako bi naši najstariji sugrađani dobili neophodne namirnice, lekove i sve ono što im je potrebno za normalno fukcionisanje.

N A R E D B E 

  1. Hitno sagledati snage i mogućnosti jedinica lokalne samouprave za efikasno sprovođenje mera koje iziskuje vanredno stanje u cilju sprečavanja širenja virusa Korone i po mogućnosti organizovati Stručno operativne timove za pomoć u koordinaciji aktivnosti.
  2. Od Centara za socijalni rad zatražiti podatke o ugroženim kategorijama stanovništva (lica preko 65 godina koja nemaju pomoć porodice) sa njihovim adresama i brojevima telefona kako bi se isti preko volontera i redovnih službi organizovano snabdevali sa namirnicama i lekovima.
  3. Angažovanje jedinica civilne zaštite opšte namene (ukoliko su formirane) i drugih dobrovoljaca i volontera u cilju organizovanja pomoći najstarijim sugrađanima, kao što je donošenje namirnica i lekova na kućnu adresu i organizovanje lekarske pomoći ranjivim kategorijama stanovništva.
  4. Angažovanje poverenika za civilnu zaštitu u cilju dobijanja podataka o licima kojima je potrebna pomoć, kao i za upućivanje pomoći i koordinacije i komunikacije sa građanima i starim licima.
  5. Naredba o aktiviranju svih subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje koji sopstvenim kapacitetima mogu učestvovati u zadacima koje će im davati nadležni štab za vanredne situacije, kao što su: dodatno čišćenje i pranje ulica i javnih površina, dezinfekcija javnih prostora, transport hrane, lekova, dezinficijenasa i zaštitnih sredstava, istovar, distribucija i dostava potrebnih sredstava do korisnika.
  6. Preneti obavezu lokalnim elektronskim i štampanim medijima da emituju aktuelna upustva o ponašanju i merama za sprečavanje širenja virusa „COVID-19“ koja su dostupna emiterima sa nacionalnom frekvencijom i štampanje letaka sa preporukama za raspodelu.
  7. Naložiti gradskim i opštinskim inspekcijskim organima, vršenje kontrole poštovanja naredbi zabrane okupljanja više od 50 lica, i rada sportskih, obrazovnih i objekata kulture i javnih manifestacija.
  8. Omogućiti neometan rad svih hitnih službi na teritoriji nadležnosti.
  9. Preduzimati i druge mere u skladu sa potrebama.