Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija doneo naredbu da radno vreme ugostiteljskih objekata bude od 7 do 17 časova

Zaključak Štaba da lokalna samouprava izvrši hitnu dezinfekciju objekata predškolskih ustanova u Kuršumliji, u cilju pripreme za rad 11.05.2020. godine.
4. maja 2020.
JPKD Toplica izvršila uređenje pijačnog prostora
6. maja 2020.

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija doneo naredbu da radno vreme ugostiteljskih objekata bude od 7 do 17 časova

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija, na sednici održanoj dana 04.05.2020. godine doneo je naredbu za radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica i ostalih ugostiteljskih objekata) od 7 do 17 časova.

U ugostiteljskim objektima, i u baštama i u zatvorenom prostoru, tokom rada primeniti sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Obavezno je  organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku,​​ obaveznu upotrebu maski i rukavica od strane zaposlenih za pružanje​​ usluga na otvorenom. Primeniti i mere, ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova. Prema navedenim merama, u zatvorenom prostoru  obavezna je upotreba maski i rukavica i od korisnika usluga.

Prilog naredbe su Instrukcije za obezbeđivanje mera prevencije u okviru upravljanja i rada ugostiteljskih objekata.

Kontrolu primene mera iz ove naredbe vršiće komunalna inspekcija Opštine Kuršumlija.