Otvaranje objekta „Čarolija“ u Predškolskoj ustanovi „Sunce“ i prijem upisane dece kreće od 03. avgusta

Rezultati testiranja od 25. jula – još dva lica pozitivna na korona virus u Kuršumliji
28. jula 2020.
Rezultati testiranja od 27. jula – od 12 testiranih, sedam lica pozitivno na korona virus u Kuršumliji
29. jula 2020.

Otvaranje objekta „Čarolija“ u Predškolskoj ustanovi „Sunce“ i prijem upisane dece kreće od 03. avgusta

Opštinsko veće opštine Kuršumlija, dana 28.07.2020. godine donelo je Odluku kojom se nalaže otvaranje objekta „Čarolija“ u Predškolskoj ustanovi „Sunce“ i prijem upisane dece, počevši od 03.08.2020. godine, u skladu sa raspoloživim prostornim kapacitetima i ljudskim resursima sa najviše do 50% zakonom propisanih normativa.

Prilikom prijema upisane dece u objektu „Čarolija“ biće primenjivane sve higijensko-sanitarne mere koje su u ustanovi primenjivane i pre obustave redovnog rada do 08.07.2020. godine, roditelji su dužni da dostave potvrdu nadležnog zdravstvenog organa (izabranog pedijatra), o zdravstvenom stanju deteta.

Pre otvaranja objekta „Čarolija“ za prijem upisane dece, obavezno je izvršiti dezinfekciju kompletnog objekta „Čarolija“ od strane ovlašćene institucije, odnosno Instituta za javno zdravlje Niš. Prijem upisane dece u Predškolskoj ustanovi „Sunce“ biće izvršen tek nakon dobijanja rezultata brzog testa na antitela, kojem će biti podvrgnuti svi zaposleni u Predškolskoj ustanovi „Sunce“.

U Predškolskoj ustanovi „Sunce“ u objektu „Sunce“ zbog pucanja vodovodnih cevi, prijem upisane dece biće izvršen nakon završetka radova na investicionom održavanju vodovodno-kanalizacione mreže u ovom objektu.

Roditelji ili drugi zakonski zastupnici (staraoci), čija su deca upisana, a nemaju mogućnost pohađanja programa vaspitno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi „Sunce“, zbog epidemije izazvane virusom COVID – 19, oslobađaju se obaveze plaćanja usluga Predškolske ustanove „Sunce“.