Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kuršumlija

Predmet popisa su nezakonito izgrađeni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata.

Sastavni deo ovog programa je spisak popisnih krugova sa opisom granica, kao i dinamički plan izvršenja popisa.

Popis i evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata vršiće Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata na obrascu – pojedinačnom popisnom listu.

Bliže informacije o programu popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kuršumlija, mogu se dobiti u Opštinskoj upravi – Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, treći sprat, kancelarija broj 25, telefon: 027/381-402 lokal 124. Kontakt osoba: Dragan Milenković – opštinski građevinski inspektor.

– Program popisa nezakonito izgrađenih objekata

– Dinamični plan izvršenja popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kuršumlija

– Spisak izdatih rešenja u postupku ozakonjenja objekata

– Popis objekata po zakonu o ozakonjenju objekata