Elektronsko plaćanje taksi i poreza na šalteru Uslužnog centra opštine Kuršumlija

Mihajlović: Dodatnih 2,6 milijardi za puteve u Topličkom kraju
22. jula 2019.
Opština Kuršumlija učestvuje u takmičenju “Šampioni bezgotovinskog plaćanja”
29. jula 2019.

Elektronsko plaćanje taksi i poreza na šalteru Uslužnog centra opštine Kuršumlija

Podsećamo sve građane da na šalterima Uslužnog centra opštine Kuršumlija mogu putem platnih kartica da plate sve administrativne takse (lokalne i republičke), naknade, porez na imovinu i ostale obaveze po osnovu loklanih javih prihoda.

Ova usluga je moguća zahvaljujući Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja je obezbedila da se u Opštinskoj upravi opštine Kuršumlija postavi jedan POS terminal i time omogućila korisnicima usluga (građanima) da administrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronski.

Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca.

Uspostavljanje plaćanja taksi na šalteru-pultu putem platnih kartica doprinosi načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupaka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana.

E – plaćanjem stranka izbegava odlazak do pošte/banke i čekanje u redovima, i na taj način joj se omogućava da efikasnije ostvari svoja prava.

Troškovi plaćanja putem platnih kartica jednaki su sa iznosima troškova koji se naplaćuju na šalterima Pošte.