Почела санација, реконструкција и асфалтирање прилаза и платоа у Куршумлији, наставак радова у наредном периоду