Potpisan protokol o primopredaji opreme za reciklažu između Opštine Kuršumlija, JPKD “Toplica“ i nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ