Poziv za prijavljivanje štete nastale usled elementarne nepogode na porodično-stambenim objektima u svojini građana u julu i avgustu mesecu

Sportski centar „Kuršumlija“ otvara školicu fudbala
4. septembra 2018.
Radnici komunalnog preduzeća izvode radove u ulici Nikodija Stojanovića u naselju Markoviće
7. septembra 2018.

Poziv za prijavljivanje štete nastale usled elementarne nepogode na porodično-stambenim objektima u svojini građana u julu i avgustu mesecu

Na osnovu člana 15. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS“, broj 112/15) i Odluke o proglašenju elementarne nepogode u julu i avgustu 2018.godine broj 217-7878/2018 od 28.8.2018.godine, Opštinska uprava opštine Kuršumlija, objavljuje

 

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNE NEPOGODE NA PORODIČNO-STAMBENIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRAĐANA

 

Član 1.

POZIVAJU SE građani sa teritorije opštine Kuršumlija, da prijave štetu koju su pretrpeli na svojim porodično-stambenim objektima u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi, usled elementarne nepogode (poplave i grada), koja je pogodila opštinu Kuršumlija u julu i avgustu mesecu 2018. godine.

Član 2.

Građani štetu mogu prijaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva, odnosno zaključno sa 08.10.2018. godine, do 15,00 časova.

Član 3.

Prijave štete se podnose u skladu sa  Odlukom o proglašenju elementarne nepogode u julu i avgustu 2018. godine broj 217-7878/2018 od 28.8.2018.godine.

Šteta se prijavljuje u zgradi Opštinske uprave opštine Kuršumlija, neposredno predajom na pisarnici ili putem pošte preporučenom pošiljkom, sa naznakom „Za prijavu štete nastale usled elementarne nepogode – poplave i grada na delu teritorije opštine Kuršumlija u julu i avgustu 2018. godine“, ulica Proleterskih brigada bb, Uslužni centar, šalter broj 6, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova.

Član 4.

Podnosioci prijava su dužni da uz prijavu podnesu i Zakonom propisanu dokumentaciju navedenu u obrascu prijave štete (vlasnički list, fotokopija lične karte vlasnika-ponosioca prijave, fotokopija kartice iz banke sa brojem računa vlasnika-ponosioca prijave), koji je objavljen na sajtu Opštine Kuršumlija www.kursumlija.org  ili se može preuzeti lično u Opštinskoj uprvi Opštine Kuršumlija, u kancelariji br. 22.

Kontakt osoba je Jelena Radović, broj telefona 027/381-402, lokal 127.

Član 5.

Ovaj poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kuršumlija, oglasnim tablama svih mesnih kancelarija na teritoriji opštine Kuršumlija, veb stranici Opštine Kuršumlija (www.kursumlija.org) i na TV Kuršumlija.

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Miljan Radosavljević, dipl.pravnik

 

Poziv za prijavljivanje štete nastale usled elementarne nepogode na porodično-stambenim objektima u svojini građana u julu i avgustu mesecu

Obrazac prijave na poziv