Право на родитељски додатак остварује и отац детета у случају када је мајка детета страна држављанка

Малишани из „Сунца“ на пријему код председника Видића
10. октобра 2017.
ЈПКД Топлица наставља активности у насељу Вељковиће
19. октобра 2017.

Право на родитељски додатак остварује и отац детета у случају када је мајка детета страна држављанка

Право на родитељски додатак остварује отац детета и у случају када је мајка детета страна држављанка, ако отац детета испуњава друге прописане услове.

Обавештење издато на основу Препоруке Повереника за заштиту равноправности од 21.09.2017. године а у вези са Одлуком Уставног суда Републике Србије од 11. јула 2014. године и Инструкцијом Министарства за рад, зашошљавање, борачка и социјална питања од 21. септембра 2015. године.