Preporuka za organizaciju rada maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja

Instrukcije za obezbeđivanje mera prevencije u okviru upravljanja i rada ugostiteljskih objekata
4. maja 2020.
Zaključak Štaba da lokalna samouprava izvrši hitnu dezinfekciju objekata predškolskih ustanova u Kuršumliji, u cilju pripreme za rad 11.05.2020. godine.
4. maja 2020.

Preporuka za organizaciju rada maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija, na sednici održanoj dana 04.05.2020. godine doneo je preporuku za organizaciju rada maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja, od 07.00 do 17.00 časova.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na 10 m2 uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.