Privreda

Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština u Srbiji. Iako je zabeležen rast zarada u opštini poslednjih godina one su i dalje među najnižim u Srbiji. Najveće zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju, a najmanje u prerađivačkoj industriji.

Prosečna zarada u opštini se u periodu od 2007-2011. godine kretala se od 15.920 do 23.954 dinara, što je oko 55 odsto prosečne zarade u RS. Najveći rast zarade je ostvaren u periodu 2010-2011. i iznosi oko 45 odsto.

Struktura privrednih aktivnosti

Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uočiti da je 2005. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najveći – 28,8%. Građevinarstvo, kao druga delatnost, sa 22,3% beleži stalan porast poslednjih godina.

Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najveći u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogućnost u razvoju opštine u razvoju poljoprivrede.
Prema podacima iz tabele najveci broj zaposlenih je u zdravstvu (19,5%), u prerađivačkoj industriji (15,8%) i u obrazovanju (11,8%)