Proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Kuršumlija

Rezultati testiranja 10. januara: testirano 24 lica, devet pacijenata pozitivno na kovid
11. januara 2021.
Rezultati testiranja 11. i 12. januara: testirano 56 lica, 16 pacijenata pozitivno na kovid
13. januara 2021.
Prikaži sve

Proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Kuršumlija

Komandant štaba za vanredne situacije Radoljub Vidić na osnovu člana 43. stav 1. tačka 7. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS”broj 87/2018), člana 10. Uredbe o sastavu načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije (“Službeni glasnik RS”broj 27/2020), a na osnovu Obaveštenja Operativnog distributivnog sistema «EPS Distribucija» d.o.o. Beograd – pogon Kuršumlija od 12.01.2021. godine, kao i Upozorenja o uticaju vanredne/opasne pojave Republičkog hidrometerološkog zavoda od 12.01.2021. godine, doneo je Zaključak kojim se proglašava vanredna situacija na teritoriji opštine Kuršumlija.

  1. Štab za vanredne situacije, na predlog člana Štaba – predstavnika Elektrodistribucije, i na osnovu procene rizika i očekivanog daljeg razvoja situacije na području ugroženom opasnošću izazvanom velikim snežnim padavinama, predlaže predsedniku opštine da proglasi vanrednu situaciju na teritoriji opštine Kuršumlija.
  2. Usled velikih snežnih padavina, koje su počele 09.01.2021. godine, a koje su uzrokovale veliki dodatni teret na elektrodistributivnim vodovima srednjeg i niskog napona, došlo je do kvarova na pomenutim elektroenergetskim objektima na području cele teritorije opštine Kuršumlija i dela područja opštine Prokuplje. Služba upravljanja EPS Distribucije distributivnim objektima je izdala naloge za radove na svim pravcima koji su pogođeni kvarom a korisnici su bez napajanja električnom energijom više od 24 časa.
  3. Štab će redovno informisati i obaveštavati stanovništvo i javnost o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje, kao i o prestanku opasnosti zbog kojih je vanredna situacija proglašena.

Odluka o proglašenju vanredne situacije

Zaključak kojim se predlaže predsedniku opštine da proglasi vanrednu situaciju na teritoriji opštine Kuršumlija