Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Куршумлија за 2019. годину

У остваривању права на здраву животну средину свако има право да буде обавештен о стању животне средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на животну средину је појам начела информисања грађана и учешћа јавности.

Грађанин или групе грађана, удружења као субјекти система заштите животне средине могу својим коментарима, предлозима учествовати у доношењу коначног текста предлога одлуке о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину.

Све предлоге и коментаре можете доставити на е-маил: ljubisav.veselinovic@gmail.com