Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kuršumlija za 2019. godinu

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kuršumlija za 2019. godinu

U ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi sprovođenje moglo da utiče na životnu sredinu je pojam načela informisanja građana i učešća javnosti.

Građanin ili grupe građana, udruženja kao subjekti sistema zaštite životne sredine mogu svojim komentarima, predlozima učestvovati u donošenju konačnog teksta predloga odluke o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu.

Sve predloge i komentare možete dostaviti na e-mail: ljubisav.veselinovic@gmail.com