EVROPSKA UNIJA / EUROPEAN UNION
Naziv projekta: “KORAK KA GIS-U KAO NAPREDNOM ALATU U PLANIRANJU I UPRAVLJANJU ODRŽIVIM RAZVOJEM”
Lokacija projekta: Opština Kuršumlija, Srbija
Vrednost projekta: 135.866,59 EUR
Vrednost donacije: 115.690,41 EUR
Datum realizacije projekta: 01.04.2011/01.07.2012.
Ciljevi i rezultati projekta:
Opšti ciljevi:

–          Opština Kuršumlija je povoljan ambijent za život i razvoj turizma

–          Kontinuirani razvoj GIS-a koji podržava upravljanje javnom imovinom i lokalnim resursima za razvoj turizma

Specifični ciljevi: –       Povećana efikasnost rada i kvalitet usluga lokalne samouprave opštine Kuršumlija kroz modernizaciju procedura i digitalizaciju podataka iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja.
Rezultati: –       GIS digitalna baza podataka formirana kao baza za izdavanje urbanističkih dokumenata i baza za dalje razvijanje GIS-a.
–       Zaposleni u opštinskoj administraciji su prošli naprednu obuku za primenu GIS-a u cilju povećanja efikasnosti i pojednostavljenja procedura u oblasti izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola.
–       Uspešna promocija rezultata projekta, prezentacija mogućnosti GIS-a i njegov dalji razvoj.
EVROPSKA UNIJA / EUROPEAN UNION
Naziv projekta: “IZGRADNJA CENTRALNE LABORATORIJE”
Lokacija projekta: Opština Kuršumlija, Srbija
Vrednost projekta: 71.222,00 EUR
Vrednost donacije: 62.284,00 EUR
Datum realizacije projekta: 01.06.2011/30.04.2013.
Ciljevi i rezultati projekta:
Opšti ciljevi: –       Unapređenje kvaliteta usluga i integracija javnih zdravstvenih usluga izgradnjom objekta centralne laboratorije
Specifični ciljevi:

–       Podizanje nivoa javnih-zdravstvenih usluga izgradnjom centralne laboratorije

–       Integracija specialističkih usluga sa ambulantom i reorganizacija javnih zdravstvenh usluga.

Rezultati:

–       Izgradnja objekta centralne laboratorije

–       Integracija specijalističkih usluga

–       Poboljšanje stanja opštih medicinskih usluga

–       Viši stepen efikasnosti zdravstvenih usluga

EVROPSKA UNIJA / EUROPEAN UNION
Naziv projekta: “IZGRADNJA SPORTSKE HALE U KURŠUMLIJI”
Lokacija projekta: Opština Kuršumlija, Srbija
Vrednost projekta: 141.642,00 EUR
Vrednost donacije: 116.514,00 EUR
Datum realizacije projekta: 01.06.2011/30.04.2013.
Ciljevi i rezultati projekta:
Opšti ciljevi: – Opšti cilj projekta je promocija zdravog stila života kroz razvoj infrastrukture u oblasti sporta i kulture
Specifični ciljevi:

– Stvaranje uslova za kontinuirano korišćenje sportske hale sa kompletnom infrastrukturnom opremom

– Kulturni razvoj kroz programe intenzivnog korišćenja sportskog objekta za održavanje kulturnih manifestacija i događaja

Rezultati:

– Izgradnja i funkcionisanje sportskog centra

– Stvaranje uslova za korišćenje objekta za sportske i kulturne aktivnosti

– Stvaranje infrastrukturnih uslova za obogaćivanje kulturnih sadržaja

EVROPSKA UNIJA / EUROPEAN UNION
Naziv projekta: “UREĐENJE ZELENE PIJACE U KURŠUMLIJI”
Lokacija projekta: Opština Kuršumlija, Srbija
Vrednost projekta: 86.245,00 EUR
Vrednost donacije: 69.820,00 EUR
Datum realizacije projekta: 19.09.2012/31.10.2013.
Ciljevi i rezultati projekta:
Opšti ciljevi: – Opšti cilj realizacije projekta uređenja zelene pijace je novi, funkcionalni izgled, čime stvaraju preduslovi za poboljšanje razvoja poljoprivrede i kvaliteta uslova života građana.
Specifični ciljevi: – Poboljšanje efikasnosti i kvaliteta usluga JPKD “Toplica” Kuršumlija kroz uređenje zelene pijace
Rezultati:

– Pokrivanje ulaznog dela pijace i nabavka trideset novih tezgi;

– Projektom uređenja zelene pijace predviđena je izgradnja magacinskog prostora i prostora za zaposlene na pijaci;

– Projektom je predviđena izgradnja sanitarnog čvora zelene pijace

EVROPSKA UNIJA / EUROPEAN UNION
Naziv projekta: “ZA BOLJI ŽIVOT ROMSKE POPULACIJE U NASELJU DRINKA PAVLOVIĆ”
Lokacija projekta: Opština Kuršumlija, Srbija
Vrednost projekta: 89.272,15 EUR
Vrednost donacije: 73.679,15 EUR
Datum realizacije projekta: 09.07.2015 / do realizacije
Ciljevi i rezultati projekta:
Opšti ciljevi: – Poboljšanje infrastrukturnih uslova u romskom naselju “Drinka Pavlović” u Kuršumliji
Specifični ciljevi:
Rezultati:

– Unapređenje uslova stanovanja romske populacije izgradnjom kanalizacione mreže u romskom naselju “Drinka Pavlović”

– Postavljanje glavnog kolektora za kišnu kanalizaciju u romskom naselju “Drinka Pavlović”

– Izgradnja pešačkih staza u romskom naselju “Drinka Pavlović” u cilju stvaranja uslova za bolju komunikaciju romske zajednice;