Просечне цене пореза на имовину без битнијих промена

ОТКАЗУЈЕ СЕ – Промоција ратног дневника Косте Војиновића од 1916. до 1917. која је заказана за уторак 05. децембар
1. децембра 2017.
Промоцијa књиге “Рамонда” – Весне Пауновић – Ђукић
5. децембра 2017.

Просечне цене пореза на имовину без битнијих промена

У четвртак 23. новембра у кабинету председника општине одржана је четрнаеста седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години којом је председавао председник Радољуб Видић, предложивши низ тачака дневног реда.

На поменутој седници усвојен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању киоска, као и предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о расписивању јавног позива за закуп површина јавне намене за постављање киоска.

Усвојен је и предлог Одлуке о измени Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Куршумлија, као и предлог Програма контроле и смањења популације паса и мачака луталица на територији општине Куршумлија којим се дефинишу циљеви и мере које ће спроводити Општина Куршумлија у погледу контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији ове општине.

Усвојен је и предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на за 2018. годину, којом се дефинише да ће просечна цена квадратног метра бити на нивоу од прошле године.

Групе непокретности IБ                      II                      III

НАЗИВ ЗОНЕ

IV                     V

1.Грађевинско земљиште 1.500 1.200 800 600 400 300
2.Пољопривредно земљиште 120 100 60 30
3.Шумско земљиште 120 100 60 30
4.Станови 42.000 37.000 30.000 20.000
5.Куће за становање 25.000 22.000 20.000 15.000 2.000 1.000
6.Пословне зграде и други (подземни и надземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности  

85.000

 

65.000

 

45.000

 

30.000

 

25.000

 

20.000

7.Гараже и гаражна места 20.000 15.000 15.000 2.000