Prva sednica Opštinskog veća u ovoj godini

„Školica sporta“ za najmlađe sugrađane
1. februara 2018.
Sportski centar „Kuršumlija“ radiće i za vreme praznika
12. februara 2018.
Prikaži sve

Prva sednica Opštinskog veća u ovoj godini

U utorak 30. janura u kabinetu predsednika opštine Kuršumlija održana je prva sednica Opštinskog veća u ovoj godini, kojom je predsedavao predsednik Veća – Radoljub Vidić. Na dnevnom redu našlo se trinaest tačaka, o kojima su kuršumlijski većnici detaljno razmatrali.

Na Vidićev predlog usvojen je predlog Odluke o raspodeli sredstava, predviđenih budžetom opštine za 2018. godinu, u okviru pozicije Sportski savez. O pomenutoj Odluci komisija je sačinila detaljan izveštaj i bodovala sve klubove koji se nalaze u redovnom sistemu takmičenja, te je za ovu namenu planirano 13.800.000, 00 dinara.

U nastavku sednice većnici su usvojili predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnik JP za uređivanje gradsko – građevinskog zemljišta Kuršumlija i JPKD “Toplica”.

Takođe je usvojen i predlog Odluke o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, posebnim organizacionim jedinicama i opštinskom pravobranilaštvu opštine Kuršumlija kao i Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za prošlu godinu i predlog Godišnjeg plana rada Štaba za 2018. godinu.