Прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2016. години

Прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2016. години

На првој седници Скупштине општине Куршумлија, која је одржана 13.01.2016. године, донета су следећа акта:

1. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2015 – ту годину.

2. Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Куршумлија.

3. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 2015. годину.

4. План рада Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за 2016. годину.

5. Стратегија развоја спорта општине Куршумлија 2016. – 2018. године.