Радници комуналног предузећа изградили потпорни зид у улици Др. Мелгарда

Културно лето Куршумлија – 2018
4. августа 2018.
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
8. августа 2018.

Радници комуналног предузећа изградили потпорни зид у улици Др. Мелгарда

Због клизишта која су присутна на територији наше општине, често долази до угрожавања објеката, а и главног пута. Како то већих проблема не би долазило, JПКД Топлица је протеклих дана изводила радове на изградњи потпорног зида у улици Др. Мелгарда. Дужина зида је 30м, док је просечна висина око 2м.
Вредност инвестиције је око 800.000.00 динара.