Radoljub Vidić

Radoljub Vidić – predsednik opštine Kuršumlija

Radoljub Vidić rođen je 20.08.1962. godine, u Trnovom Lazu, opština Prokuplje.

Osnovnu i srednju školu završio je u Prokuplju.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu 1987. godine.

Radno iskustvo stekao je u preduzeću ŠIK “Kopaonik” kao rukovodilac finansijske Službe od aprila 1990. godine do oktobra 1994. godine.

U periodu od oktobra 1994. do maja 2006. godine u preduzeću AD “Planinka” radio je na više samostalnih i rukovodećih funkcija.

Od 01.06.2006. godine sve do postavljanja na funkciju predsednika Opštine Kuršumlija obavljao je poslove direktora u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Prolom Banja i poslove direktora PC “Lukovska Banja”.

Na redovnim izborima 22. juna 2012. godine stupa na funkciju predsednika Opštine Kuršumlija kao kandidat Srpske Napredne Stranke.

Vidić je oženjen, otac dvoje dece.