Радови ЈПКД “Топлица” у улици Кнегиње Милице

Асфалтирањем улице Кнегиње Милице дошло је до корекције коте коловоза, па само одводњавање није решено на адвекатан начин. Самим тим, неопходна је изградња парапетног зида ради заштите стамбених објеката и плацева од атмосферске воде.

Грађевинска група ЈПКД “Топлица”, задужена за извођење поменутих радова, тренутно је у фази израде парапетног зида дужине 50 метара, просечне висине око једног метра.
Вредност радова је око 300.000 динара без ПДВ.