Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije „Barlovo stanica“ i „Barlovski vis“

Javni poziv za izbor najmanje jednog korisnika (namenjen lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe) za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu
9. maja 2019.
Prikaži sve

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije „Barlovo stanica“ i „Barlovski vis“

Opštinska uprava opštine Kuršumlija, na osnovu  Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja oglašava rani   javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije  „Barlovo stanica“ i „Barlovski vis“.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 13.05.2019. godine zaključno sa 27.05.2019. godine, radnim danima od 7-15 časova, a radi upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima i očekivanim efektima planiranja.

U toku trajanja ranog javnog uvida, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu razgledati izložena dokumenta na oglasnoj tabli u holu zgrade Opštine Kuršumlija, ul.Proleterskih brigada bb u Kuršumliji, na izlogu prodavnice “Deljanin“ u selu Barlovo, kao i na internet strani opštine Kuršumlija (www.kursumlija.org).

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostavljati u pisanoj formi (na pisarnici ili poštom), Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, ul.Proleterskih brigada bb, Kuršumlija, zaključno sa 27.05.2019.godine kada se završava rani javni uvid. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade planske dokumentacije mogu uticati na planska rešenja.

Dodatne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija, zainteresovana lica mogu  dobiti u toku ranog javnog uvida u službi za poslove urbanizma Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, kancelarija broj: 25.

Plan detaljne regulacije „Barlovo stanica“ i „Barlovski vis“