Средњошколски систем у Куршумлији чине две средње школе – Економска школа и Гимназија. Обе школе изводе наставу у истој згради.

Гимназија у Куршумлији основана пре Другог светског рата?

Прва Гимназија у Куршумлији отворена је 1921. године. У то време то је била Нижа гимназија под којом су се подразумевали виши разреди данашње основне школе. Радила је до 1937. године, али се о њеном раду мало зна. Према сачуваним документима, министар просвете 3. септембра 1928. године донео је одлуку да се Гимназији у Куршумлији отворе пети и шести разред. Зна се да је Гимназија у вароши Куршумлија радила 1921. године и да је њен период од 1927. до 1941. године било прекида у извођењу наставе. Одлуком Министраства просвете од 7. октобра 1941. године у овом граду отворена је непотпуна Државна реална гимназија, која је радила и за време окупације у Другом светском рату, али са прекидима. Рад је настављен 2. октобра 1944. године, а данашња Гимназија у Куршумлији је отворена 1962. године. Иначе, зграда прве Гимназије у Куршумлији налазила се на углу Карађорђеве и Косовске улице.

У време реформи средњег образовања године 1974. у Куршумлији је основан Центар за средње усмерено образовање, у чијем су саставу радиле средње школе у Куршумлији. Таква организованост средњег образовања постојала је до 1990. године, када Економска школа и Гимназија поново постају самосталне установе.

Од оснивања школе, до школске 2000/01. године, диплому гимназије у Куршумлији стекло је укупно 2.179 ученика.

Гимназија Куршумлија

Карађорђева 2
телефон: 027/389-020
Факс: 027/389-020
gimnazijakursumlija@open.telekom.rs

Историја средње Економске школе

Економска школа у Куршумлији отворена је 20. септембра 1954. године, када је у први разред уписано 180 ученика из Топлице и Косанице. Економска школа радила је у згради Основне школе „Дринка Павловић“, а први разред прве генерације завршило је 160 ученика, распоређених у пет одељења.

Већ у првој години рада захтев одговорних у Косаничком срезу показао се оправданим, јер је отварањем Економске школе, која је у почетку била смештена у основној школи „Дринка Павловић“, решено питање школовања младих не само Куршумлије, већ и осталих места у Топлици.

Број деце, која после стицања основног образовања настављају редовно школовање у средњој школи, овим је значајно повећан.

Економска школа Куршумлија

Карађорђева 2
Телефон: 027/389-024
ekonomskak.wordpress.com
ekonomskaskola@ptt.rs

Заједничка зграда гимназије и средње економске школе у Куршумлији

Заједничка зграда гимназије и средње економске школе у Куршумлији

Поред ове две средњошколске установе у Куршумлији постоје и Гимназија и Техничка школа „Ђуро Ђаковић“ измештене из Подујева.

Гимназија – општи смер

Улица Топличка 14.
(измештена из Подујева у Куршумлију)

tel: 027/380-533
gimnazijapodujevo@bisinter.net

Техничка школа „Ђуро Ђаковић“

Улица Топличка 14.
(измештена из Подујева)

tel: 027/380-533
tehskoladjuro@nadlanu.com