Штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија донео више наредби којима се уређује функционисање јавних служби и приватних субјеката у ванредном стању

Обавештење за привредне субјекте да доставе информације о лицима која имају потребу обављања делатности у периоду од 20 до 05 часова
19. марта 2020.
Општинска управа обавештава грађане да се захтеви током трајања стања епидемије могу поднети електронски
19. марта 2020.

Штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија донео више наредби којима се уређује функционисање јавних служби и приватних субјеката у ванредном стању

Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија је у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине, председника Владе Републике Србије и мера Владе Републике Србије на седници одржаној 19. марта 2020. године донео више наредби којима се уређује функционисање јавних служби и приватних субјеката, за време трајања ванредног стања.

Налаже се скраћење радног времена угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, кладионица и осталих угоститељских објеката) од 8 до 15 часова. У угоститељским објектима отвореног и затвореног типа дозвољено је максимална попуњеност места за седења 50 одсто од укупног броја за седење, с тим да је дозвољено максимално присуство највише педесет лица, а уз обавезно придржавање безбедне удаљености између лица не мањој од два метра.

Пекарама које делом обављају и угоститељску делатност у својим објектима, наложено је да исту обављају као и остали угоститељски објекти у периоду од 8 до 15 часова а да продају хлеба и пекарских производа могу обављати и у периоду од 5 до 8 часова и од 15 до 18 часова.

Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ наложено је да изврши дезифенкцију стамбених зграда, степеништа, рукохвата итд. средствима добијеним од стране Општине Куршумлија.

Општинској организацији Црвеног крста је наложено да изврши расподелу дезифенционих средстава добијеним од стране Општине Куршумлија, за потребе своје организације и корисника.

Председницима Месних заједница наложено је да обавештавају Штаб за ванредне ситуације или полицијску станицу у Куршумлији о пристиглим лицима у своју месну заједницу из иностранства.

Ове Наредбе ступају на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Куршумлија, а иста је достављена и наведеним субјектима.