ГИС

У скупштинској сали  општине Куршумлија одржана је завршна конференција пројекта „Географски информациони систем (ГИС) алат за интегрални локални економски развој и развој туризма“ који је одобрен за спровођење у оквиру јавног позива под називом Увођење и развој географских информационих система (ГИС), развојног програма Европски ПРОГРЕС, који је Програм више донатора, финансиран од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије.

Пројекат „ГИС алат за интегрални локални економски развој и развој туризма“ представља својеврстан наставак и надоградњу постојећег географско информационог система и искоришћавање његових предности у туристичком развоју општине Куршумлија.

Главни носилац пројекта је Општина Куршумлија у сардањи са ЈПКД “Топлица” и Туристичком организацијом Куршумлија чији је циљ да општина Куршумлија постане повољан амбијент за живот и развој туризма. Имплементација је трајала осамнаест месеци, почевши од новембра 2015. године а вредност пројекта је 99.890 ЕУР од чега је Европски ПРОГРЕС исти суфинансирао  са 84.350 ЕУР.

Конференција је одржана са циљем представљања реализованих активности и резултата Пројекта са фокусом на значај континуираног развоја ГИС-а као сета алата, техника и технологија који доприноси поједностављивању и убрзавању планирања развоја, управљању комуналним системима, управљању ресурсима, информисању грађана и потенцијалних инвеститора и доношењу одлука везаних за развој општине.

Усвајањем локалних планских докумената и склапањем локалних партнерстава, омогућено је ефикасније и ефективније управљање подацима и информацијама на нивоу свих локалних институција. Приступ поузданим и ажурним подацима о туристичким потенцијалима и планској документацији омогућен је путем истоимених веб ГИС апликација.

На конференцији су о значају, циљевима и резултатима пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ говорили  в.д. начелника Општинске управе Владан Јовановић и менаџер Пројекта Сунчица Несторовић. Догађају су присуствовали представници локалне самоуправе, јавних предузећа и институција и друге заинтересоване стране.

22. маја 2017.

Одржана завршна конференција пројекта „Географски информациони систем (ГИС) алат за интегрални локални економски развој и развој туризма“

У скупштинској сали  општине Куршумлија одржана је завршна конференција пројекта „Географски информациони систем (ГИС) алат за интегрални локални економски развој и развој туризма“ који је одобрен […]
21. маја 2017.

Завршна конференција пројекта „Географски информациони систем (ГИС) алат за интегрални локални економски развој и развој туризма“

У сали Скупштине општине 22. маја са почетокм у 11:30 часова биће одржана завршна конференција пројекта „Географски информациони систем (ГИС) алат за интегрални локални економски развој и развој […]
17. априла 2017.

Изградња стручних капацитета локалне самоуправе за примену модерних технологија у раду

Република Србија је препознала неопходност континуиране потребе за  јачањем  стручних капацитета и увођење информатичких технологија које би олакшале промет информација, повећале доступност и олакшале рад јавних […]
21. марта 2017.

Географско информациони систем (ГИС)

Географски информациони систем је настао као потреба за прецизним сагледавањем процеса у реалном геосистему где расту сложеност догађаја и потреба за правовременом контролом и управљањем. Развој […]