Миљан Радисављевић

У петак 14. јула у кабинету председника општине одржана је десета седница Општинског већа општине Куршумлија, којом је председавао председник – Радољуб Видић, предложивши низ тачака дневног реда.

Kуршумлијски већници подржали су Видићев предлог решења о резрешењу досадашњег в.д. начелника Општинске управе општине Куршумлије – Владана Јовановић, те је за новог вршиоца дужности начелника Општинске управе постављен Миљан Радосаљевић, дипломирани правник и самостални стручни сарадник Општинске управе општине Куршумлија.

У наставку седнице подржан је и предлог решења о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе која ће радити у следећем саставу: Предраг Ристић, Петар Мијајловић и Наташа Миленковић. На поменутој седници усвојен је и предлог Одлуке о расписивању јавног конурса за постављење начелника Општинске управе општине Куршумлија.

Већници општине Куршумлија подржали су и предлог Одлуке о одржавању чистоће који је детаљно образложила Снежана Радовић – шеф Одељења за привреду и локални екомонски развој општине Куршумлија, истакавши том приликом да се овом Одлуком уређује одржавање чистоће на јавним површинама на територији општине Куршумлија, изношење и депоновање кућног отпада и отпада из пословних објеката.

16. јула 2017.

Миљан Радосављевић нови вршилац дужности начелника Општинске управе општине Куршумлија

У петак 14. јула у кабинету председника општине одржана је десета седница Општинског већа општине Куршумлија, којом је председавао председник – Радољуб Видић, предложивши низ тачака […]