Turistička organizacija opštine Kuršumlija

Turistička organizacija opštine Kuršumlija osnovana je u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti opštine.

Ona je organizovana kao javna služba opštine i njeni zadaci su:
– izrada programa razvoja turizma i drugih planskih akata
– rad na unapređenju opštih uslova za prihvat i boravak turista u turističkim mestima
– usmeravanje i koordinacija aktivnosti nosilaca turističke ponude na podizanju kvaliteta turističkih sadrzaja
– organizacija turističko informativne i propagandne delatnosti

Turistička mesta na području opštine Kuršumlija su: Prolom Banja, Kuršumlijska Banja, Lukovska Banja, “Ðavolja varoš” (u svetu redak a u našoj zemlji jedinstven geomorfološki fenomen), “Rudare” (motel na Topličkoj magistrali), kao i grad Kuršumlija sa ostacima dva najstarija manastira srednjevekovne dinastije Nemanjića i drugim kulturno istorijskim spomenicima.

Više informacija na: tokursumlija.rs