Zaključak Štaba da lokalna samouprava izvrši hitnu dezinfekciju objekata predškolskih ustanova u Kuršumliji, u cilju pripreme za rad 11.05.2020. godine.

Preporuka za organizaciju rada maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja
4. maja 2020.
Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija doneo naredbu da radno vreme ugostiteljskih objekata bude od 7 do 17 časova
4. maja 2020.

Zaključak Štaba da lokalna samouprava izvrši hitnu dezinfekciju objekata predškolskih ustanova u Kuršumliji, u cilju pripreme za rad 11.05.2020. godine.

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija, na sednici održanoj dana 04.05.2020. godine doneo je zaključak da jedinica lokalne samouprave izvrši hitnu dezinfekciju objekata predškolskih ustanova u Kuršumliji, koje će početi sa radom 11.05.2020. godine.

Kako se navodi u zaključku, optimalan rok za dezinfekciju je najkasnije 07.05.2020. godine. Dezinfekciju je takođe neophodno izvršiti u skladu sa važećim zakonima.