Opštinska uprava opštine Kuršumlija – zaposleni na sistemu eZUP

R. br. Ime i prezime Radno mesto eZUP e-mail
1 Miljan Radosavljević Načelnik opštinske uprave Administrator nacelnik@kursumlija.org
2 Vladan Jovanović Šef Odeljenja za društvene delatnosti i opštu upravu Administrator opstaupravakursumlija@gmail.com
3 Ljubomir Miladinović Poslovi biračkog spiska i zapošljavanja Administrator ljubomir.miladinovic@kursumlija.org
4 Marko Aćimović Poslovi zamenika matičara Izvršivač/Obrađivač macimovic81@gmail.com
5 Ana Lović Poslovi građanskih stanja i biračkog spiska Izvršivač/Obrađivač birackispisak.kursumlija@gmail.com
6 Petar Mijajlović Poslovi iz oblasti boračko invalidske zaštite Izvršivač/Obrađivač boracka@kursumlija.org
7 Zoran Sarić Finansijski poslovi u oblasti dečije zaštite Izvršivač/Obrađivač decija.zastita@kursumlija.org
8 Slavoljub Milojković Poslovi poverenika za izbeglice i raseljena lica Izvršivač/Obrađivač slavkopoverenik@gmail.com
9 Jelena Stojčić Poslovi mesnih zajednica Izvršivač/Obrađivač jellenastojcic@gmail.com
10 Marija Tošović Matičar – šef MK Rudare Izvršivač/Obrađivač mkrudare@gmail.com
11 Vesna Šulović Matičar – šef MK Rača Izvršivač/Obrađivač mkraca34@gmail.com
12 Miladija Biočanin Matičar – šef MK Degrmen Izvršivač/Obrađivač mkdegrmen@gmail.com
13 Milovan Perović Matičar – šef MK Grabovnica Izvršivač/Obrađivač mkgrabovnica@gmail.com
14 Ljubiša Bradić Matičar – šef MK Spance Izvršivač/Obrađivač mkkbanja@gmail.com
15 Dejan Simić Matičar – šef MK Dobri Do Izvršivač/Obrađivač mkdobrido@gmail.com
16 Desimir Ilić Matičar – šef MK Žuč Izvršivač/Obrađivač mesnakancelarijazuc@gmail.com
17 Dragan Jevtić Matičar – šef MK Merćez Izvršivač/Obrađivač mkmercez@gmail.com
18 Ivana Stevanović Matičar – šef MK Lukovo Izvršivač/Obrađivač mklukovo@gmail.com
19 Ljubiša Bradić Matičar – šef MK Kuršumlijska banja Izvršivač/Obrađivač mkkbanja@gmail.com
20 Tanja Došović Administrativni poslovi u službi za opštinsko veće Izvršivač/Obrađivač skupstinskiposlovi@gmail.com
21 Milija Milenković Turistički inspektor Izvršivač/Obrađivač milijamilenkovic63@gmail.com
22 Ljubisav Veselinović Inspektor zaštite životne sredine Izvršivač/Obrađivač ljubisav.veselinovic@gmail.com
23 Jovica Đinović Pomoćnik predsednika opštine Izvršivač/Obrađivač pomocnik.predsednika@kursumlija.org
24 Miladija Maksimović Komunalni inspektor Izvršivač/Obrađivač komunalna.inspekcija@kursumlija.org
25 Dragan Milenković Građevinski inspektor Izvršivač/Obrađivač dragan.milenkovic@kursumlija.org
26 Dragan Vidić Imovinsko-pravni poslovi Izvršivač/Obrađivač imovinska@gmail.com
27 Jelena Radović Poslovi poljoprivrede Izvršivač/Obrađivač jelena.radovic74@gmail.com
28 Ivan Kovačević Prosvetni inspektor Izvršivač/Obrađivač kovacevicivan1977@gmail.com
29 Danijela Đorđević Poslovi iz oblasti privrede i privat.preduzetn. Izvršivač/Obrađivač malaprivreda@gmail.com
30 Emilija Čolaković Poslovi iz oblasti građevinarstva Izvršivač/Obrađivač colakovicemilija@gmail.com
31 Nebojša Filipović Komunalni inspektor Izvršivač/Obrađivač komunalna.inspekcija@kursumlija.org
32 Predrag Ristić Poslovi poreskog inspektora izvornih prihoda LS Izvršivač/Obrađivač risticpeda@gmail.com
33 Dejan Jovanović Inspektor naplate izvornih prihoda LS Izvršivač/Obrađivač dejan.jovanovic@kursumlija.org
34 Rada Nikolić Poreski kontrolor izvornih prihoda LS Izvršivač/Obrađivač lpakursumlija@gmail.com
35 Danijela Simić Šef odeljenja LPA, budžet i finansije Izvršivač/Obrađivač lpafinansije@kursumlija.org
36 Snežana Radović Šef odeljenja za privredu i LER Izvršivač/Obrađivač privredakursumlija@gmail.com
37 Nataša Đurović Urbanista Izvršivač/Obrađivač natasa.djurovic@kursumlija.org