Заштита животне средине

ЈАВНА КЊИГА

Јавна књига

[table width=”100%” colwidth=”15%|60%|25%” colalign=”left|left|left”]
Датум;Предмет захтева;Подносилац захтева
19.10.2016.;Замена азбестних, поцинкованих и ливено-гвоздених цеви водоводне мреже;Општина Куршумлија
17.05.2016.;РБЦ „Куршумлија 3“ у улици Топличкој бр. 26 и 26 а на кат. парцели бр. 1664 КО Куршумлија;Теленор д.о.о
[/table]

Јавна књига

[table width=”100%” colwidth=”15%|60%|25%” colalign=”left|left|left”]
Датум;Предмет захтева;Подносилац захтева
17.08.2015.;Мала хидроелектрана „Луковска Бања“ инсталисане снаге 160 кW на Штавској реци на кат. парцели бр. 2667 КО Луково;Драгиша Јевремовић
[/table]

Јавна књига

[table width=”100%” colwidth=”15%|60%|25%” colalign=”left|left|left”]
Датум;Предмет захтева;Подносилац захтева
23.11.2013.;Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода фабрике за флаширање Пролом воде на к.п. 1366 К.О. Велико Пупавце;Планинка а.д.
24.10.2013.;РБС „КУРШУМЛИЈА 2“ у ул. Косовској 19 на кат. парцели бр. 5124/2 КО Куршумлија;Теленор д.о.о.
09.07.2013.;РБС „КУРШУМЛИЈА“ ПК02/ПКX02/ПКУ02 на кат. парцели бр. 17/5 КО Самоково;Телеком Србија а.д.
09.07.2013.;Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Др Мелгарда (насеље Болнички поток) у Куршумлији;Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
18.06.2013.;Изградња мале хидроелектране „Сеоце“ на Луковској реци инсталисане снаге 630 кW на кат. парцели бр. 569, 570/1 и 571/1 КО Луково;Обрадовић инжењеринг д.о.о.
23.05.2013.;Изградња радио релејног линка за фиксну телефонију „Добри До“ ПКТ03 на кат. парцели бр. 1724 К.О. Добри До;Телеком Србија а.д.
08.04.2013.;Реконструкција дела примарног цевовода градске водоводне мреже у ул. Радомира Миловановића Само на кат. парцели бр. 5992 КО Куршумлија;Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
03.04.2013.;Реконструкција примарног цевовода градске водоводне мреже у ул. Стевана Биничког на кат. парцели бр. 6001 КО Куршумлија;Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
03.01.2013.;Изградња постројења за привремено складиштење неопасног отпада у ул Немањиној бб, на кат. парцели бр. 3622 и 3623 КО Куршумлија;М.Д.М. Стари метали“ д.о.о.
[/table]