Заштита животне средине

ЈАВНА КЊИГА

Јавна књига

Јавна књига

Датум Предмет захтева Подносилац захтева
23.11.2013. Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода фабрике за флаширање Пролом воде на к.п. 1366 К.О. Велико Пупавце Планинка а.д.
24.10.2013. РБС „КУРШУМЛИЈА 2“ у ул. Косовској 19 на кат. парцели бр. 5124/2 КО Куршумлија Теленор д.о.о.
09.07.2013. РБС „КУРШУМЛИЈА“ ПК02/ПКX02/ПКУ02 на кат. парцели бр. 17/5 КО Самоково Телеком Србија а.д.
09.07.2013. Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Др Мелгарда (насеље Болнички поток) у Куршумлији Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
18.06.2013. Изградња мале хидроелектране „Сеоце“ на Луковској реци инсталисане снаге 630 кW на кат. парцели бр. 569, 570/1 и 571/1 КО Луково Обрадовић инжењеринг д.о.о.
23.05.2013. Изградња радио релејног линка за фиксну телефонију „Добри До“ ПКТ03 на кат. парцели бр. 1724 К.О. Добри До Телеком Србија а.д.
08.04.2013. Реконструкција дела примарног цевовода градске водоводне мреже у ул. Радомира Миловановића Само на кат. парцели бр. 5992 КО Куршумлија Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
03.04.2013. Реконструкција примарног цевовода градске водоводне мреже у ул. Стевана Биничког на кат. парцели бр. 6001 КО Куршумлија Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
03.01.2013. Изградња постројења за привремено складиштење неопасног отпада у ул Немањиној бб, на кат. парцели бр. 3622 и 3623 КО Куршумлија М.Д.М. Стари метали“ д.о.о.