Zaštita životne sredine

JAVNA KNJIGA

Javna knjiga

Javna knjiga

Javna knjiga

Datum Predmet zahteva Podnosilac zahteva
23.11.2013. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda fabrike za flaširanje Prolom vode na k.p. 1366 K.O. Veliko Pupavce Planinka a.d.
24.10.2013. RBS „KURŠUMLIJA 2“ u ul. Kosovskoj 19 na kat. parceli br. 5124/2 KO Kuršumlija Telenor d.o.o.
09.07.2013. RBS „KURŠUMLIJA“ PK02/PKX02/PKU02 na kat. parceli br. 17/5 KO Samokovo Telekom Srbija a.d.
09.07.2013. Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ul. Dr Melgarda (naselje Bolnički potok) u Kuršumliji J.P. „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
18.06.2013. Izgradnja male hidroelektrane „Seoce“ na Lukovskoj reci instalisane snage 630 kW na kat. parceli br. 569, 570/1 i 571/1 KO Lukovo Obradović inženjering d.o.o.
23.05.2013. Izgradnja radio relejnog linka za fiksnu telefoniju „Dobri Do“ PKT03 na kat. parceli br. 1724 K.O. Dobri Do Telekom Srbija a.d.
08.04.2013. Rekonstrukcija dela primarnog cevovoda gradske vodovodne mreže u ul. Radomira Milovanovića Samo na kat. parceli br. 5992 KO Kuršumlija J.P. „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
03.04.2013. Rekonstrukcija primarnog cevovoda gradske vodovodne mreže u ul. Stevana Biničkog na kat. parceli br. 6001 KO Kuršumlija J.P. „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
03.01.2013. Izgradnja postrojenja za privremeno skladištenje neopasnog otpada u ul Nemanjinoj bb, na kat. parceli br. 3622 i 3623 KO Kuršumlija M.D.M. Stari metali“ d.o.o.