Завршена је обнова северне куле Манастира Св. Николе