Zbog epidemiološke situacije do daljeg se odlaže javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Autoputa E-80, Niš – Merdare, od naselja Pločnik do Merdara