Обавештење заинтересованим физичким и правним лицима о могућности заузећа јавне површине за време трајање манифестације „Културно лето Куршумлија 2024.“