Електронска управа Општине Куршумлија омогућава бржу размену информација са грађанством и пословним окружењем.

Списак службених евиденција

Списак службених евиденција и контакт подаци лица овлашћених за размену података о чињеницама из службених евиденција.

Списак запослених који ће радити на еЗУП

Општинска управа општине Куршумлија – запослени који ће радити на систему еЗУП

Виртуелни матичар

Омогућава Вам да, користећи интернет технологију, наручите и добијете изводе из матичних књига на кућну адресу. Сервиси које виртуелни матичар подржава: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге умрлих, уверење о држављанству и извод из матичне књиге венчаних.

Пријавите проблем општинској инспекцијској служби

Уз помоћ онлајн формулара, имате могућност да општинском контакт центру пријавите комуналне, грађевинске и друге проблеме из свог окружења које уочите, а који ометају нормалан рад и живот. Имате могућност да се директно обратите општинској комуналној, грађевинској или инспекцији за заштиту животне средине.

Молимо Вас да имате у виду да општинске инспекције нису надлежне за све проблеме грађана Куршумлије, већ само за оне за које су овлашћене по закону.

Провера у бирачком списку

Овај линк вас води ка спољном извору – према званичном сајту Министарства правде и државне управе које води јединствени регистар бирача у Републици Србији. Једноставно унесите свој ЈМБГ број и пошаљите упит сервису који ће вам одмах одговорити којем бирачком месту припадате.

Захтев за категоризацију

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Куршумлија.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.