Туристичка организација општине Куршумлија основана је у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности општине.

Она је организована као јавна служба општине и њени задаци су:
– израда програма развоја туризма и других планских аката
– рад на унапређењу општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима
– усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на подизању квалитета туристичких садрзаја
– организација туристичко информативне и пропагандне делатности

Туристичка места на подручју општине Куршумлија су: Пролом Бања, Куршумлијска Бања, Луковска Бања, „Ðавоља варош“ (у свету редак а у нашој земљи јединствен геоморфолошки феномен), „Рударе“ (мотел на Топличкој магистрали), као и град Куршумлија са остацима два најстарија манастира средњевековне династије Немањића и другим културно историјским споменицима.

Више информација на: tokursumlija.rs