Општина Куршумлија спада у ред неразвијених општина у Србији. Иако је забележен раст зарада у општини последњих година оне су и даље међу најнижим у Србији. Највеће зараде се остварују у здравству и образовању, а најмање у прерађивачкој индустрији.

Просечна зарада у општини се у периоду од 2007-2011. године кретала се од 15.920 до 23.954 динара, што је око 55 одсто просечне зараде у РС. Највећи раст зараде је остварен у периоду 2010-2011. и износи око 45 одсто.

Структура привредних активности

Сагледавањем кретања националног дохотка по делатностима може се уочити да је 2005. године удео пољопривреде у укупном националном дохотку био највећи – 28,8%. Грађевинарство, као друга делатност, са 22,3% бележи сталан пораст последњих година.

Показатељ из 2005 године који нам показује да је удео пољопривреде у националном дохотку највећи у односу на остале гране показује и да је највеца могућност у развоју општине у развоју пољопривреде.
Према подацима из табеле највеци број запослених је у здравству (19,5%), у прерађивачкој индустрији (15,8%) и у образовању (11,8%)