Општинска управа општине Куршумлија

Пролетерских бригада бб
18430 Куршумлија

Централа: 027-381-402; 381-374

1. Начелник Oпштинске управе

027/381-652, 027/381-402, локал 107
nacelnik@kursumlija.ls.gov.rs

2. Одељење за привреду и локални економски развој

027/381-584
privredakursumlija@gmail.com

3. Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије

027/381-073
lpafinansije@kursumlija.ls.gov.rs

4. Одељење за друштвене делатности и општу управу

027/381-402, локал 112
opstauprava@kursumlija.ls.gov.rs

5. Правобранилац општине Куршумлија

027/381-402 локал 121
javnipravobranilac@kursumlija.ls.gov.rs