Контакт

Општинска управа општине Куршумлија

Пролетерских бригада бб
18430 Куршумлија

Централа: 027-381-402; 381-374
Начелник општинске управе: 027-381-073
Одељење за привреду: 027-381-584
Одељење за непривредне делатности: 027-381-147
Фонд за грађевинско земљиште: 027-380-595

info@kursumlija.org
www.kursumlija.org