Општина Куршумлија има свој дан и славу. Дан и слава општине је Велика Госпојина 28. августа.

Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за значајна остварења у производњи, науци, уметности и другим друштевним областима.

Општина додељује звање почасног грађанина Општине.

Награде и друга јавна признања и звање почасног грађанина додељује се поводом Дана Општине. Врсте награда и других јавних признања, услови и начин њиховог додељивања, као и услови и начин доделе звања почасног грађанина уређују се посебном одлуком.