Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу рибњака и воденице на кп 5280 КО Куршумлија