Nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola

Novogodišnja čestitka predsednika opštine Kuršumlija
29. decembra 2017.
Tradicionalno plivanje za Bogojavljenski krst i Dan oslobođenja Kuršumlije od Turaka
9. januara 2018.
Prikaži sve

Nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola

Povodom obeležavanja praznika Svetog Save,  Gradska biblioteka raspisuje nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola, na jednu od sledećih tema: „SVETI SAVA U MOM DOMU“, i „SVETI SAVA KAO SVETSKI PUTNIK I HODOČASNIK „. Po tri najbolja literarna  sastava u svakoj kategoriji (mlađi, srednji, stariji) biće nagrađena umetničkim kaligrafijama Oca Grigorija sa likom Sv. Save, diplomama,  i novčanim nagradama. Radove pod šifrom dostavljati Biblioteci, najkasnije do 23. januara.

Teme:

SVETI SAVA U MOM DOMU“ – sa posebnim naglaskom na hrišćanskim porodičnim vrednostima, na duhu sabornosti i solidarnosti, na vrlini gostoljubivosti, na značaju tradicije i kontinuiteta porodičnih i nacionalnih vrednosti . Imati u vidu sva moguća značenja reči „dom“:  kuća, porodica, domaće ognjište, zavičaj, domaće vaspitanje…, vera pravoslavna..

A) „SVETI SAVA KAO SVETSKI PUTNIK I HODOČASNIK „ :

Sastav bazirati na činjenici da je Sv. Sava u ono vreme dva puta pohodio Svetu zemlju , pa čak i Egipat i Arabiju. Sem toga posetio je Nikeju, Vizantiju, Bugarsku, a na Svetoj gori bio na samom izvorištu pravoslavne duhovnosti. Kao dragocen prtljag sa tih putovanja svom narodu doneo najvišu kulturu, i najvrednija duhovna i svetovna  znanja i veštine tog doba. Može se pisati i o hipotetičkom onovremenom trećem Savinom putovanju, ili o njegovom putovanju u našem vremenu.

Preporučena literatura za obe teme: Žitija Svetog Save od Domentijana i Teodosija, knjiga „Život Svetog Save“ – od Sv. Vladike Nikolaja Velimirovića , kao i narodna predanja i legende o Svetom Savi – posebno ona o Sv. Savi kao prerušenom /anonimnom putniku namerniku,

 Učesnici nagradnog literarnog konkursa:  učenici kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola u sva tri uzrasta (od I  do IVrazreda, od doVIII i srednjoškolci),  

● Rokovi i oprema radova:  Literarni radovi treba da budu odštampani ćirilicom na A4 formatu , i dostavljeni u zatvorenoj koverti pod šifrom. Rešenje šifre treba da bude u zasebnoj koverti. Primarno se očekuju prozni sastavi, ali u obzir će uzeti i pesme. Dostaviti Biblioteci, poštom ili lično, najkasnije do 23. janura 2018. godine.

Tročlani stručni žiri će radove vrednovati i ocenjivati prema sledećim kriterijumima :

– Jezičko- stilska korektnost i literarnost,

 – Primerenost temi i istorijskoj misiji i značaju Svetog Save,

– Originalnost sadržaja i stanovišta, odnosno, oslobođenost od ustaljenih streotipa i šablona ,

 – Autentičnost doživljaja i razumevanja Savinog lika i dela ,

Nagrade :

Prema odlukam žirija, Narodna biblioteka će dodeliti po 3 nagrade u svakoj kategoriji, i to:

Prva nagrada : Umetnička kaligrafija sa likom Svetog Save , – rad i poklon Oca Grigorija , nastojitelja Manastira Svetog Nikole , + diploma,

Druga nagrada: novčana nagrada + diploma,

Treća nagrada: novčana nagrada + diploma,

Stručni žiri i organizator zadržavaju pravo da pojedine nagrade uopšte ne dodele, ili da ih drugačije preraspodele u okvirima raspoloživog nagradnog fonda.

● Nagrade će biti uručene na posebnoj svečanosti u prostorijama Narodne bioblioteke, uoči Praznika Svetog Save. 

Dodatne informacije u vezi Konkursa možete dobiti putem telefona 027 381-754 ili u samoj Biblioteci.

Veličina slova