Р. бр. Име и презиме Радно место еЗУП e-mail
1 Миљан Радосављевић Начелник општинске управе Администратор nacelnik@kursumlija.ls.gov.rs
2 Владан Јовановић Шеф Одељења за друштвене делатности и општу управу Администратор opstauprava@kursumlija.ls.gov.rs
3 Љубомир Миладиновић Послови бирачког списка и запошљавања Администратор ljubomir.miladinovic@kursumlija.org
4 Марко Аћимовић Послови заменика матичара Извршивач/Обрађивач macimovic81@gmail.com
5 Ана Ловић Послови грађанских стања и бирачког списка Извршивач/Обрађивач birackispisak.kursumlija@gmail.com
6 Петар Мијајловић Послови из области борачко инвалидске заштите Извршивач/Обрађивач boracka@kursumlija.ls.gov.rs
7 Зоран Сарић Финансијски послови у области дечије заштите Извршивач/Обрађивач decijazastita@kursumlija.ls.gov.rs
8 Јелена Стојчић Послови месних заједница Извршивач/Обрађивач jellenastojcic@gmail.com
9 Марија Тошовић Матичар – шеф МК Рударе Извршивач/Обрађивач mkrudare@kursumlija.ls.gov.rs
10 Весна Шуловић Матичар – шеф МК Рача Извршивач/Обрађивач mkraca@kursumlija.ls.gov.rs
11 Миладија Биочанин Матичар – шеф МК Дегрмен Извршивач/Обрађивач mkdegrmen@kursumlija.ls.gov.rs
12 Милован Перовић Матичар – шеф МК Грабовница Извршивач/Обрађивач mkgrabovnica@gmail.com
13 Љубиша Брадић Матичар – шеф МК Спанце Извршивач/Обрађивач mkkbanja@kursumlija.ls.gov.rs
14 Дејан Симић Матичар – шеф МК Добри До Извршивач/Обрађивач mkdobrido@gmail.com
15 Десимир Илић Матичар – шеф МК Жуч Извршивач/Обрађивач mesnakancelarijazuc@gmail.com
16 Драган Јевтић Матичар – шеф МК Мерћез Извршивач/Обрађивач mkmercez@gmail.com
17 Ивана Стевановић Матичар – шеф МК Луково Извршивач/Обрађивач mklukovo@gmail.com
18 Љубиша Брадић Матичар – шеф МК Куршумлијска бања Извршивач/Обрађивач mkkbanja@kursumlija.ls.gov.rs
19 Тања Дошовић Административни послови у служби за општинско веће Извршивач/Обрађивач skupstinavece@kursumlija.ls.gov.rs
20 Милија Миленковић Туристички инспектор Извршивач/Обрађивач milijamilenkovic63@gmail.com
21 Љубисав Веселиновић Инспектор заштите животне средине Извршивач/Обрађивач ljubisav.veselinovic@gmail.com
22 Јовица Ђиновић Помоћник председника општине Извршивач/Обрађивач pomocnik.predsednika@kursumlija.org
23 Драган Миленковић Грађевински инспектор Извршивач/Обрађивач dragan.milenkovic@kursumlija.org
24 Драган Видић Имовинско-правни послови Извршивач/Обрађивач imovinska@gmail.com
25 Јелена Радовић Послови пољопривреде Извршивач/Обрађивач jelena.radovic74@gmail.com
26 Иван Ковачевић Просветни инспектор Извршивач/Обрађивач kovacevicivan1977@gmail.com
27 Емилија Чолаковић Послови из области грађевинарства Извршивач/Обрађивач colakovicemilija@gmail.com
28 Небојша Филиповић Комунални инспектор Извршивач/Обрађивач komunalna.inspekcija@kursumlija.org
29 Дејан Јовановић Инспектор наплате изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач dejan.jovanovic@kursumlija.org
30 Рада Николић Порески контролор изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач lpa@kursumlija.ls.gov.rs
31 Данијела Симић Шеф одељења ЛПА, буџет и финансије Извршивач/Обрађивач lpafinansije@kursumlija.ls.gov.rs
32 Снежана Радовић Шеф одељења за привреду и ЛЕР Извршивач/Обрађивач privreda@kursumlija.ls.gov.rs
33 Наташа Ђуровић Урбаниста Извршивач/Обрађивач natasa.djurovic@kursumlija.org