Месна заједница је заједница  грађана према месту пребивалишта на одређеном подручју.

Месна заједница је интересна демографска и нестраначка заједница  грађана  организована ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју.

Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених законом, Статутом и овом Одлуком,  као и свој жиро рачун.

Месна заједница има печат.Печат месне заједнице исписује се у складу са Законом о печату државних и других органа, Законом о службеној употреби језика и писма и Статутом општине Куршумлија.

Грађани у месној заједници своје потребе и интересе задовољавају и остварују у следећим областима:просторног, урбанистичког планирања и уређења насељеног места,комуналног развоја и комуналне изградње,екологије и заштите човекове околине,културе и спорта, одбране и заштитеод елементарних непогода, друштвене бриге о деци и грађанима различитих социјалних група,социјалне здравствене заштите и образовања,самодоприноса.

У месној заједници образују се Савет месне заједнице. Савет месне заједнице има председника и заменика председника. Чланови савета месне заједнице бирају између себе председника и заменика председника. Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана.

На територији општине Куршумлија образовано је укупно 30 месних заједница.

Месне заједнице на територији општине Куршумлија обухватају следећа подручја и насељена места:

 1. Месна заједница „ Милош Мушовић

Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од кружног тока десном страном улице Милоје Закић до капије новог гарнизона Војске Југославије, десном страном гарнизона па косом Боровњака до улице Баћоглавске, десном страном границе села Баћоглава и Куршумлије до улице Његошеве и куће Јордана Новаковића даље десном страном границе између селу Баћоглава и Куршумлија до реке Топлице, низводно десном страном реке Топлице до градског водовода, поред градског водовода до улице Вука Караџића, десном страном улице Вука Караџића до улице Његошеве и десном страном улице Његошеве до Кружног тока.

 1. Месна заједница „Стеван Немања“

Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од зграде Ветеринарске станице каналом узводно до комплекса манастира Свети Никола, спољном границом комплекса десно, па венцем Пантићког брда до Јаблановића долине, њеном десном страном до почетка улице Блачке, затим средином Мирне долине све до велике кривине у Вељковићима-улица Р.М.Само десном страном улице све до гвозденог моста, па десном обалом реке Топлице све до ветеринарске станице.

 1. Месна заједница „Милоје Закић“

Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од Ветеринарске станице, левом страном улице Милутина Ускоковића до улице Топличке, поред зграде Електродистрибуције, узводно десном страном реке Топлице до ушћа Кречанског потока у реку Топлицу, узводно десном страном Кречанског потока до улице Топличке испред куће Рајка Милошевића, даље границом села Доња Микуљана и Горња Микуљана са Куршумлијом испред куће Томе Јаковљевића до изнад насеља Бановића и даље границом насеља Лазовићи са насељем Пантићи и десно каналом до централе и Ветеринарске станице.

 1. Месна заједница „Косанчић Иван“

Подручје ове Месне заједнице обухвата територију од зграде ПЗП Ниш у улици Р.М.Само па десном страном улице Косанчић Ивана до моста преко реке Топлице па ободом Самоковског брда (комплетно насеље у улици Десанке Максимовић и насеље са десне стране ул.Косанчић Ивана до краја улице) све до Самоковског потока, а десном обалом потока поред железничке станице све до уливања у реку Косаницу, левом обалом реке Косанице све до ушћа у реку Топлицу па преко моста до почетка улице Петра Бојовића (насеље код Петље), левом страном улице све до петље па десном страном улице Р.М.Само до прве кривине одатле венцом брда до насеља Савићи, па сеоским путем који води венцем брда до нове сточне пијаце у Мачковцу, затим левом страном Блачке улице  све до Мирне долине, њеном левом страном до велике кривине у Вељковићима, па левом страном улице Р.М.Само све до зграде ПЗП-а.

 1. Месна заједница „Радош Јовановић Сеља“

Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од аутобуске станице десном страном улице Немањине до улице Косовске, десном страном улице Косовске до Џубокса, левом страном ограде Дечјег вртића „Сунце“ до ограде гарнизона Војске Југославије, левом страном ограде Војске Југославије до излазне капије гарнизона Војске Југославије у улици 4.Јули, десном страном улице 4.Јули до улице Милоје Закић, десном страном улице Милоја Закића до Кружног тога и улице Његошеве, десном страном улице Његошеве до улице Вука Караџића, десном страном улице Вука Караџића обухватајући фудбалско игралиште и градски водовом до реке Топлице, низводно десном страном реке Топлице до аутобуске станице.

 1. Месна заједница „Дрина Павловић“

Подручје ове Месне заједнице обухвата део грда од моста на реци Топлици код ДОО „Металац“ левом страном улице Немањине до улице Косовске, левом страном улице Косовске до Железничке станице обухватајући железничку станицу, преко реке Бањске до бившег ресторана на Самокову, низ Самоково до ушћа реке Бањске у реку Топлицу, узводно левом страном реке Топлице до моста код ДОО“Металац“.

 1. Месна заједница „Гвоздени Пук“

Подручје ове Месне заједнице обухвата део од зграде Џубокса левом страном ограде Дечјег вртића до Старе касарне па ивицом ограде касарне до улице 4.Јули левом страном до капије Нова касарна, па ивицом њене ограде до баћоглавског потока, левом страном потока узводно до кућа Симића, па левом страном улице Старине Новака до кућа Ђукића, одакле прати границе Катастарских општина Куршумлија и Баћоглава тј.венцем и ободом насеља све до марковићког потока његовом левом страном преко велике кривине низводно све до ушћа у реку Бањску, левом обалом реке Бањске низводно све до испред Железничке станице одакле до ограде Дечјег вртића код Џубокса.

 1. Месна заједница – Барлово

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Барлово, Богујевац, Горње Точане, Доње Точане и Ново село.

 1. Месна заједница – Грабовница

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Грабовница, Дединац, Космача, Крчмаре и Маричиће.

 1. Месна заједница – Баћоглава

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Баћоглава, Жегрова, Селиште и Мирница.

 1. Месна заједница – Дегрмен

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Дегрмен, Мачја Стена, Васиљевац и Прекорађа.

 1. Месна заједница – Мердаре

Подручје ове Месне заједнцие обухвата насељена места Мердаре, Матарова и Преветица.

 1. Месна заједница Доња Микуљана

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Доња Микуљана, Горња Микуљана, Дубрава, Данковиће.

 1. Месна заједница – Добри До

Подручје ове Месне заједнцие обухвата насељена места Добри До, Трпезе, Трн и Секирача.

 1. Месна заједница – Жуч

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Жуч, Игриште, Влахиња, Селова и Невада.

 1. Месна заједница – Пролом

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Пролом и Велико Пупавце.

 1. Месна заједница – Рударе

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Рударе.

 1. Месна заједница – Куршумлијска Бања

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Куршумлијска Бања, Врело, Крток, Вукојевац, Дабиновац, Тачевац, Љуша, Трмка и Штава.

 1. Месна заједница – Луково

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Луково, Мрче, Требиња, Сеоце, Љутова, Растелица, Парада и Штава.

 1. Месна заједница – Мерћез

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Мерћез, Бабица, Жалица, Пачарађа, Магово, Трећак, Паваштица.

 1. Месна заједница – Мачковац

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Мачковац, Пљаково, Вршевац и Бело Поље.

 1. Месна заједница – Рача

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Рача, Равни Шорт, Мала Косаница, Кутлово, Купиново, Зебице, Орловац, Механе и Дешишка.

 1. Месна заједница – Спанце

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Спанце.

 1. Месна заједница – Тмава

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Тмава.

 1. Месна заједница – Коњува

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Коњува и Перуника.

 1. Месна заједница – Кастрат

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Кастрат и Висока.

 1. Месна заједница Иван Кула

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Иван Кула, Ђаке, Свињиште и Заграђе.

 1. Месна заједница – Марковиће

Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Марковиће, Тијовац и Самоково.

 1. Месна заједница Пепељевац

Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место – село Пепељевац.

 1. Месна заједница Сагоњево

Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место – село Сагоњево.

Савети Месних заједница на територији општине Куршумлија и њихови председници