Дом здравља Куршумлија је самостална здравствена установа, која се бави пружањем примарне и специјалистичко консултативне здравствене заштите. Покрива територију од око хиљаду километара квадратних са 92 насељена места, чија је просечна удаљеност од установе око 40 километара.

Специфичне услове рада установе чини и то што покрива целу дужину административне линије са Косовом и Метохијом од преко 100 километара. Становништво општине Куршумлија упућено је на Дом здравља Куршумлија, као прву установу са којом се среће у остваривању права на здравствену заштиту, јер је најближа здравствена установа удаљена 35 километара а најближи Клинички центар 70 километара.

Дом здравља Куршумлија поред обављања делатности у свом седишту, делатност обавља и у осам теренских амбуланти у Луковској бањи, Косаничкој Рачи, Куршумлијској бањи, Пролом бањи, Жучу, Добром Долу, Рудару и Грабовници.

У осталим амбулантама организовано је пружање заштите кроз посете тима из Дома здравља једном или два пута недељно. У свом саставу Дом здравља Куршумлија има и ванболнички стационар од 30 постеља.

Дом здравља Куршумлија има право и обавезу да предузима одређене активности које се односе на праћење здравственог стања становништва, стварање услова за приступачност здравствене заштите кроз здравствене амбуланте и станице, активности на очувању и заштиту здравља од загађене животне околине, сарадњу са хуманитарним организацијама на пословима развоја здравствене заштите.

Прва болница у Куршумлији

„У Куршумлији је првог децембра 1879. године умро др Јован Фиц, санитетски капетан српске војске, а то доводи на закључак да је, прва здравствена служба у овом граду основана у време српско – турског рата 1877/78. године, пошто је др Фиц био трупни лекар“.

У куршумлијској болници 1931. године лечено 414 мушкараца и 298 жена, што говори да је ова здравствена установа тада била добро организована.

Прва грађанска болница у Куршумлији је основана 1909. године. Имала је 25 постеља. Први лекар болнице у Куршумлији је био др. Светислав Зарић, срески лекар у тадашњој варошици. Нова зграда Дома здравља у овом граду је изграђена 1958. године. Две деценије касније, тачније 1980. године, ова здравствена установа добила је нови изглед за рад специјалистичких служби.

Нова лабораторија

У новом објекту лабораторије, који је изграђен у склопу Дома здравља у Куршумлији, сад има више простора за рад, тако да већи броја пацијената може да буде примљен, док је чекање на анализе преполовљено. Осим биохемијских анализа, нова лабораторија сада има могућност израде и микробиолошких анализа.

Пресељењем некадашње лабораторије из неприступачног поткровља Дома здравља у новоизграђену зграду, омогућен је бољи приступ здравственој заштити особама са инвалидитетом. Нова лабораторија би по плановима, требало да врши око 115.000 анализа годишње. Европска унија и Влада Швајцарске су преко ЕУ ПРОГРЕС-а обезбедиле 62.286 евра, док је општина Куршумлија обезбедила 43.960 евра за суфинансирање пројекта.

Визија

Поштујући савремену медицинску доктрину и континуираном едукацијом запослених Дом здравља ће наставити да унапређује квалитет здравстевних услуга, посебно у области превентивних активности и промоције здравља у локалној средини. Јасан стратешки план, перманентна контрола на свим нивоима и ефикасан менаџмент сигуран су аргумент за остваривање наведених циљева.

Дом Здравља – Куршумлија
ул. Др Мелгарда бб
18430 Куршумлија

Централа: 027/381-222 и 027/381-335
факс: 027/381-595
Директор: 027/381-595
Рачуноводство: 027/381-307
емаил: dzkursumlija@gmail.com