Општина Куршумлија је позната по најстаријим школама у Топлици. Основне школе у Бабици, Мерћезу, Лукову и још неким селима у том крају, радиле су и доба Турака. Бежећи из ових крајева, Турци су и њих спалили 1876/78. године.

Прва основна школа у Куршумлији отворена је  школске 1878/79. године. Радила је у објекту који се налазио јужно од бензинске станице.

У Куршумлији данас постоје две основне школе:

– „Милоје Закић“ са одељењима у Лукову (осам разреда), Сеоцу, Штави, Бабици, Мачковцу, Тмави, Жучу (четири разреда) и

– „Дринка Павловић“, са подручним одељењима у Рачи и Грабовници (осморазредна), затим у Богујевцу, Добром Долу, Доњем Точану, Иван Кули, Куршумлисјкој Бањи, Кастрату, Мердару, Малој Косаници, Мачјој стени, Пролом Бањи и Рудару – (четвороразредна )

Основна школа Милоје Закић

Адреса: Топличка 14.
Телефон: 027/381-124

www.osmilojezakic.com
oszakic@medianis.net

Основна школа "Милоје Закић"

Основна школа „Милоје Закић“

Основна школа „Дринка Павловић“

Адреса: Вука Караџића 54. Куршумлија

Тeл: 027/389-050

www.osdrinkakursumlija.rs
osdrinka@open.telekom.rs

Основна школа “Коста Војиновић“ – дислоцирана из Подујева са седиштем у Куршумлији

Адреса: Топличка 14.
Тел: 027/385- 827

Основна школа “Коста Војиновић“

Основна школа “Коста Војиновић“

Историјски детаљ о првој школи
dokument-skolstvo

Документ Министарства просвете и црквених дела Владе Србије из 1878. године, којим се шаљу два учитеља у Куршумлију и Прокупље за „послове пословодства“

7. септембра 1879. године председник општине Куршумлија Вукоје Ристић (родом из Лукова) обавештава Министарство просвете и црквених питања Србије да је „општина Куршумлија приготовила школу са сталним учитељем“, па моли Министарство да постави учитеља. Ученика, иначе, има 66, међу њима 12 ученица.

Може се закључити да је прва школа у Куршумлији отворена школске 1878/79. године, пошто је њен рад унет у статистику за ту школску годину.