Локални акциони план запошљавања

Општина Куршумлија сваке године израђује Локални акциони план запошљавања, којим се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања на годишњем нивоу и утврђују програми и мере који ће се реализовати у једној години на територији општине Куршумлија, како би се достигли циљеви и постигло одрживо повећање запослености.

Локални акциони план запошљавања за 2019. годину

Локални акциони план запошљавања за 2017. годину

Локални акциони план запошљавања за 2016. годину

Локални акциони план запошљавања за 2015. годину

Локални акциони план запошљавања за 2014. годину

Локални акциони план запошљавања за 2013. годину